První list svatého apoštola Jana: Nejen slovem...

Úryvek z Bible.
„Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něj odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší, než naše srdce a zná všecko!“ (První list svatého apoštola Jana, 3. kapitola, 17. až 20. verš)Myšlenka.
Jak jasně vidíme, co by druzí dělat měli a co naopak ne. Při pohledu do svého zrcadla svědomí však vidíme jen krásný obraz bez nejmenší chybičky. A tak se pokusme, abychom dokázali obě role prohodit. Podívat se na sebe kritickýma očima a na druhé pro změnu jako krásné bytosti, ve kterých je ukryt Bůh...

Je snadné hovořit krásně o lásce k bližnímu. Přejme si, abychom svá slova dokázali opravdově prožívat. Aby kupříkladu i tyto stránky a třeba tento článek nebyl jen dalším hřejivým slovem, které však záhy vychladne. Abychom krásné dokázali nejen psát a číst, ale... Žít!