Velikonoční přání

Drazí přátelé,

máme za sebou čtyřicet dnů půstu. Připravovali jsme se na největší křesťanské svátky v roce. Spolu s Pánem Ježíšem jsme šli na vrchol Golgoty. Přemýšleli jsme o bodech Jeho křížové cesty. Kristovo putování jsme srovnávali s naším životem. Litovali jsme svých podlých skutků a dávali si předsevzetí, že budeme konat jen dobro.

Aleluja, aleluja! Radujme se, neboť Spasitel vstal z mrtvých a vykoupil naše hříchy. Kéž ve svátečních dnech načerpáme sílu pro celý rok a často si vzpomeneme na cíle, které jsme si v půstu stanovili. Chceme přece ulehčit Ježíšovi přetěžký kříž.

Přejeme všem příjemné prožití velikonočního období,
Hluboké koření