Kázání otce Jaroslava Axlera 2007/2008

Poděkování: Díky vstřícnosti otce Jaroslava si můžeme vzpomenout na kázání, která pronesl při školních mších svatých v roce 2007/2008. Při představení každé homilie vybíráme krátký výklad a uvádíme, kdo měl ten den přímluvy.P. Jaroslav Axler: Voňme před Pánem (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 87. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 10. září 2007)

„Takže Pán Ježíš nám nabízí, abychom jednali dobře, nebo špatně. Když budeme jednat dobře, budeme pěkně vonět. Budeme před Bohem vydávat krásnou vůni. Když budeme jednat špatně, tak to bude přesně naopak. Ale pokaždé můžeme s Bohem začít znovu.“

PřímluvyP. Jaroslav Axler: Marnotratný syn a milující otec (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 88. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 24. září 2007)

„Když člověk žije podle Božích přikázání, tak jeho duše je jako tento kus látky. Krásná, čistá.“ (Vytahuje bílou tkaninu.) „Může se nám ovšem stát, že uděláme zle nebo špatně. Proviníme se proti Bohu nebo bližnímu. Potom je naše duše jen cár, celý špinavý. Co udělá Bůh? Když za Ním přijdeme a poprosíme, aby nám odpustil...“ – „Odpustí nám.“ – (Zdůrazňuje.) „A pokaždé! Znovu a znovu nám odpustí. Nikdy to není tak, že by nám odpustit nechtěl. Takže naše duše je potom krásná, bílá.“

Přímluvy: P. Jaroslav AxlerP. Jaroslav Axler: Jakým krásným ovocem se stane tvůj život? (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 89. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 15. října 2007)

„Pán Ježíš vypráví příběh právě proto, aby poučil, že každý z nás má vydat dobré ovoce. Náš život má být pěkný, máme konat jenom dobro a nikdy se nenechat odradit. Vinař měl fíkovník, kam chodil tři roky zjišťovat, jestli je dobrý. Bůh s námi má trpělivost, když se nám nedaří. Máme se o Koho opřít.“

Přímluvy: ministrantiP. Jaroslav Axler: Kam zasadíš svůj život? (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 90. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 29. října 2007)

„To je ta půda, do které když zasadíme své srdce, vzklíčí. Jsou to dobré skutky, které děláme doma, ve škole, při práci, v povolání. Tím vydáme mnoho úrody. Když se budeme řídit Božím Slovem, tak v nás dobré vzklíčí. Takže chci popřát vám a také sobě, aby vždycky Boží Slovo padlo v našem srdci do dobré půdy, kterou tady máme.“

Přímluvy: NovotníP. Jaroslav Axler: I když se ztratíš, Bůh tě bude hledat! (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 91. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 12. listopadu 2007)

„Takže Pán Ježíš říká, že jsme někdy jako ovečky. Zatouláme se, když uděláme něco špatného. Někdy jsme jako taková ta mince, která se někam zakutálí. Ale Bůh nás pořád hledá. Pořád nám říká: »Jednej dobře.« Někdy nám naše srdce říká: »Tys jednal špatně. Lituj toho!« Protože to v nás mluví Bůh. Pokaždé, když tento hlas zaslechnete, tak na něj buďte moc pozorní. A když uděláte něco špatně, vězte, že Pán Bůh je ten první, kdo vám chce odpustit. Pán Ježíš je Pastýř, protože nás pořád hledá, když se někam zatouláme. A zároveň je podobný ženě, která se raduje, když něco najde. Pán Ježíš má radost pokaždé, když k Němu přijdeme a řekneme: »Buď tu s námi.«“

Přímluvy: HaškoviP. Jaroslav Axler: Naplň sklenici života (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 93. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 17. prosince 2007)

„Vidíte, ty skleničky nejsou úplně plné. Pán Ježíš říká, aby náš život byl naplněný dobrem. Abychom nezůstali někde v půlce. Abychom to, co nám dal, úplně nevylili. A potom je jedno, jestli někdo z nás umí jenom něco, někdo víc a někdo míň.“ (Bere do ruky malou skleničku.) „Důležité je, jestli dokážeme náš život naplnit. Aby nám nakonec Pán Ježíš mohl říci, že jsme dobří služebníci.“

Přímluvy: P. Jaroslav AxlerP. Jaroslav Axler: O odpuštění (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 94. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 14. ledna 2008)

„Pán Bůh nám všem, jak jsme tady, odpustil dědičnou vinu. Při křtu. To je první odpuštění, které nám Pán Ježíš dal. A On nám odpouští pořád, když se na Něj obrátíme.“

Přímluvy: P. Jaroslav AxlerP. Jaroslav Axler: Pšenice a bonbony (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 95. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 4. února 2008)

„Pán Ježíš nás podobenstvím varuje, že máme být takoví...“ (Ukazuje »plný« bonbon.) „Máme v sobě mít Jeho milost. Nemáme být prázdní, ale naplnění. Můžeme se zdát, že jsme dobří – třeba bychom se přetvařovali – a přitom bychom dobří nebyli. Třeba bychom druhým lidem nepřáli a přitom se na ně krásně usmívali. Máme být »plní«. To, co si myslíme, jací jsme, stejně jednáme. Máme být jako pšenice nebo naplněné bonbony. Stejně jako rostlina, aby pěkně rostla, potřebuje Boží vláhu. Máme být ne plevel, který škodí a ubírá sílu druhým, ale máme být krásná rostlina v Božím poli.“

Přímluvy: ŠmídkoviP. Jaroslav Axler: U oázy o živé vodě (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 96. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 25. února 2008)

„Stejně tak Pán Ježíš, když někdo udělá něco špatného, je jako živá voda. Srdce zacelí a po smrti jsme Jeho přátelé. Stejně jako voda dává život, Pán Ježíš to umí taky a říká, že On nám všem dává živou vodu, která tryská do věčného života. Víte, kdy nám živou vodu všem dal?“ – „Když nás pan farář pokřtil.“ – „Když nám nalili vodu na hlavu, která se stala symbolem Pána Ježíše. To nám Pán Ježíš nalil do srdce živou vodu. Proto za to dneska poděkujeme.“

Přímluvy: P. Jaroslav AxlerP. Jaroslav Axler: Postavme společně zeď (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 97. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 10. března 2008)

„Když jsme křesťané od malička nebo až od konce svého života, tak na tom nezáleží. Záleží na tom, jak jako křesťané žijeme – jestli děláme toto, pomáháme druhým, snažíme se za druhé modlit, žijeme pro Boha. Potom dostaneme všichni stejně. Ještě pro dospělé: Je to stejné, jako když třeba většina z vás chodila do kostela během celé éry komunismu. Mnoho lidí z farnosti třeba do kostela přišlo až po revoluci. Někdy na to lidé hodně dbají. Toto podobenství nám chce říci, že Pán Ježíš má širší srdce než my. My ho máme mít podobné jako On. Nezáleží kdy, ale jak! A ti z vás, kteří jako dospělí uvěřili, jsou na tom také podobně. Patří jim naprosto stejně jako ostatním... Taky máme jistotu, když pracujeme pro Boží věc, že zůstane nezapomenuta. Boží věci nikdy nespadnou...“

Přímluvy: SoukaloviP. Jaroslav Axler: Rozděl se! (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 99. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 7. dubna 2008)

„Pán Ježíš říká: Nejde o to, co máme. Někdo může mít málo věcí a být lakomý i tak, někdo může mít miliony a být velmi štědrý. V tom to není. I když je to větší pokušení. Umět se rozdělit. Vtip je v tom, zda dokážeme to, co máme, používat jenom pro sebe, anebo jestli tím dokážeme udělat radost i druhým.“

Přímluvy: BurešoviP. Jaroslav Axler: O modlitbě (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 101. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 12. května 2008)

„Modlitba má vyjadřovat, co cítíme, máme to předkládat Bohu, máme být pokorní, nedělat se lepší, než jsou druzí, a máme dát Bohu prostor, aby On řekl něco nám. O tom to podobenství Pán Ježíš říká.“

PřímluvyP. Jaroslav Axler: Odemkni správným klíčem (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 103. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 9. června 2008)

„Vždycky musíme používat správný klíč do správného zámku. Právě dneska jsme slyšeli evangelium o tom, jak Pán Ježíš radí, jaká je cesta nás křesťanů. Někdy se totiž můžeme v životě Slovem Pána Ježíše neřídit – pak je to, jako bychom zalomili klíč v zámku. Dovnitř se nedostaneme. Stejně tak blahoslavenství: pokud je nežijeme, tak to také nikam nevede. Nebo jenom krátce. Takže vám přeji, abyste tyhle klíče vždycky dávaly do správného zámku, když přijde životní situace, která od vás vyžaduje, abyste toto Slovo uvedly v praxi.“

Přímluvy: Šmídkovi, Svobodovi