První list svatého apoštola Jana: Jeho přikázání – věřit!

Úryvek z Bible.
„Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom Ho žádali, dostáváme od Něho, protože zachováváme Jeho přikázání a činíme, co se Mu líbí. A to je Jeho přikázání: věřit jménu Jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.“ (První list svatého apoštola Jana, 3. kapitola, 21. až 24. verš)Myšlenka.
V jednom diskuzním pořadu na rádiu Proglas se volající tázal, jak může kromě modlitby pomoct svým přátelům. Také se nám možná někdy zdá, že modlitba je až to poslední, po čem máme sáhnout, a snažíme se situaci zvládnout svým umem. Dejme na radu apoštola a věřme, že Bůh je ten, který dává i bere. Vždyť „Bez Božího požehnání marné lidské namáhání.“