Společný pastýřský list biskupů – léčba neplodnosti (3. část)

... (pokračování z předchozího dílu) ...

Léčení neplodnosti je samozřejmě dovolené, nejsou však přípustné technické postupy, při kterých se má dosáhnout oplodnění jiným způsobem, než pohlavním spojením muže a ženy. Navíc nelze pominout, že se při asistované reprodukci obyčejně získává více embryí, z nichž se většina později ničí nebo používá jako biologický materiál. Souhlasit nelze ani s „dárcovstvím“ zárodečných buněk. Člověk má právo se narodit jako plod lásky.

... (pokračování v dalším dílu) ...------------------------------------
Třetí část pastýřského listu českých a moravských biskupů
Neděle 26. října 2008
Celý text naleznete na
Tiskovém středisku České biskupské konference
------------------------------------