Společný pastýřský list biskupů – Humanae vitae (5. část)

... (pokračování z předchozího dílu) ...

Právě před 40 lety vydal papež Pavel VI. encykliku Humanae vitae, ve které varoval před odtržením sexuálního života od plození dětí, před umělou antikoncepcí i před nezodpovědným sexem mimo manželství. Odkaz papeže je stále aktuální. Chceme-li mít jako národ naději na budoucnost, musíme přijímat více děti a žít pro ně.

Evropská společnost vymírá a zadlužuje budoucí generace. Je možné, že děti, které lásku svých rodičů dostatečně nepoznají, nebudou ochotny se starat o staré a nemocné rodiče. Snadno budou souhlasit s odstraněním těch, kteří již nejsou pro společnost přínosem a zatěžují ekonomiku nákladnou péčí. Kdysi se vtipně říkalo, že domov důchodců je pomstou za jesle. Podobně by se snad dalo říci, že eutanazie je pomstou za potraty.

... (pokračování v dalším dílu) ...------------------------------------
Pátá část pastýřského listu českých a moravských biskupů
Neděle 26. října 2008
Celý text naleznete na
Tiskovém středisku České biskupské konference
------------------------------------