První list svatého apoštola Jana: Nevěřte každému vnuknutí

Úryvek z Bible.
„Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.“ (První list svatého apoštola Jana, 4. kapitola, 1. až 3. verš)Myšlenka.
V šestém díle časopisu Milujte se! se objevil rozhovor s exorcistou P. ThLic. Pavlem Havlátem OM s hlubokou myšlenkou, kterou bychom měli vztáhnout i na sebe:

»Víme z evangelií, že Pán Ježíš sám nechtěl, aby o Něm zlí duchové vydávali svědectví, a já bych řekl, že to je veliká moudrost. Protože Ježíš je Pravda sama a On nechtěl mít svědectví od otce lži a od zloducha. A přitom zlý duch říkal pravdu, říkal: „Ty jsi Boží Syn.“ A On mu řekl: „Mlč!“ I když zlý duch říkal pravdu, Ježíš to nepřijal, protože lidé by se naučili zlému duchu naslouchat, a pak by od něho vzali i to, co by zrovna pravda nebyla nebo kdyby k něčemu naváděl.« (P. ThLic Pavel Havlát OM, časopis Milujte se!, číslo 6/2008, článek Zlo musí ve jménu Ježíše Krista odejít!)