P. Jan Paseka: Ať v nás advent rozzáří světlo (kázání)

Evangelium: Lukáš, 1. kapitola, 57. až 66. verš (Narození Jana Křtitele)(Mše svatá den před Štědrým dnem se nesla v duchu rorát. Na začátku vstupovaly děti s lampiónky do tmou zahalené kaple.)P. Jan Paseka: „Milé děti, když jsme na začátku dnešní mše svaté vstupovali do kaple, tak kdyby tady nesvítily svíčky na adventním věnci a na oltáři a nepřicházelo trošku světla z ulice, co by tady byla úplná?“

Děti: „Tma.“

P. Jan Paseka: „A jak jsme sem vstupovali, vy s těmi lucerničkami, tak se to tady postupně naplňovalo čím dál tím víc...“

Děti: „... světlem.“

P. Jan Paseka: „A to je v těchto dnech velice zajímavé. Můžeme to vidět nejen při dnešní mši svaté, ale i na ulici. Když vyjdete ven, tak jestli jste pozorné, vidíte mnohem víc světýlek než obvykle. Co nám tam třeba svítí?“

Děti: „Ozdoby na stromečku.“

P. Jan Paseka: „Výborně.“

Děti: „Lampy.“

P. Jan Paseka: „Skvěle. Ještě něco?“

Děti: „Svítící ozdoby na lampách.“

P. Jan Paseka: „Ano.“

Děti: „To, co osvěcuje domy.“

P. Jan Paseka: „Výborně.“

Děti: „Auta.“

P. Jan Paseka: „To všechno dává světlo. Před vánočními svátky, které budeme slavit, přibývá v našich ulicích čím dál tím víc světla. A my to dobře pozorujeme. To má veliký význam. Teď o Vánocích si budeme připomínat jednu důležitou událost. A to, že se...“

Děti: „... narodil Ježíšek.“

P. Jan Paseka: „Narodil se Ježíšek. A právě Pán Ježíš, je pro nás všechny pravé Světlo, obrovské Světlo, které chce ozářit život každého z nás. Chceme si to uvědomit díky tomu světlu. Když jsme sem vstupovali, byla tma, šli jsme po chodbě...“

Děti: „... zasvítily lampiónky.“

P. Jan Paseka: „A uvědomili jsme si, jak je důležité mít v životě světlo. Kdyby jsme šli po schodech a neměli svíčky, šlo by se nám mnohem hůř. Neměli jsme až zas tak silné světlo, že bychom viděli perfektně, bylo slabé, ale aspoň nějaké, aspoň něco jsme viděli. Pán Ježíš, jehož narození teď budeme slavit, je pro nás obrovským Světlem. A chce vstoupit do každého našeho života. Když Ho necháme, aby v nás působil, zazáříme. A můžeme Ho nechat vstoupitrůznými dobrými skutky. Co můžeme třeba udělat dobrého?“

Děti: „Postit se.“

P. Jan Paseka: „Dobře.“

Děti: „Modlit se.“

P. Jan Paseka: „Ano. Tady se někdo hlásil...“

Děti: „Pomoct mamince.“

P. Jan Paseka: „Výborně, to je velké dobro, když jí pomůžeme. Ještě někdo přijde na něco? Třeba když kamarádovi nejde matematika a vám jo, tak když mu s tím příkladem pomůžete, je to také dobro. Když děláme dobré skutky, roste v nás obrovské světlo, které nám přinesl Pán Ježíš. Až budete vzpomínat na dnešní den, jak jsme šli s těmi lucerničkami, vzpoměňte si, že každý z nás se má starat, abychom byli světlem pro druhé. A tím budeme, když jim budeme pomáhat. Když budeme konat dobro, budeme zároveň plni Pána Ježíše, toho, Jehož narození teď o Vánocích budeme slavit.“(kázání P. Jana Paseky, 111. dětské mše svatá, Chrudim, úterý 23. prosince 2008)Přímluvy: (Boháčovi a Haškovi)
S důvěrou předložme Pánu naše prosby.

Pane, prosíme Tě za církev a za našeho papeže Benedikta XVI. Dej, ať rozdáváme radost z narození i těm, kteří Tě zatím nepoznali. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za lidi, kteří nemohou prožít Vánoce v míru. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za všechny děti, které budou na Štědrý den bez rodiny. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za mír v naší farnosti. Dej, ať nás sjednocuje stejný Duch. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Přijď, prosím, Pane, do našich srdcí. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Dej poznat, Pane, spásu také naší zemřelé sestře Aloisii Žemličkové. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme Tě také, Pane, za všechny lidi, kteří o letošních Vánocích přijdou do kostela, abys Ty je oslovil. Prosíme Tě, vyslyš nás.

S důvěrou, Pane, ve Tvé milosrdenství přinášíme Tobě všechny tyto prosby skrze Krista, našeho Pána. Amen.