P. Jan Paseka: Panna Maria (kázání)

Evangelium: Marek, 3. kapitola, 31. až 35. verš (Ježíšova rodina)P. Jan Paseka: „Děti, když se řekne slovo rodina, co si pod ním představíte? Každý řekne aspoň jedno...“

Děti: „Maminku.“

Děti: „Tatínka.“

P. Jan Paseka: „Výborně. Ještě něco?“

Děti: „Bratr.“

Děti: „Ségra.“

P. Jan Paseka: „Ještě někoho bychom dali do rodiny?“

Děti: „Bráška.“

Děti: „Terezka.“

P. Jan Paseka: „Dobře.“

Děti: „Babička.“

Děti: „Děda.“

P. Jan Paseka: „Takhle bychom mohli vyjmenovávat tetu, strejdu... Ti všichni jsou lidé, kteří patří do rodiny. Dnes jsme slyšeli Evangelium, které vypravovalo o rodině. Kdo z vás víte, jak se jmenovala maminka Pána Ježíše?“

Děti: (Okamžitě se hlásí.) „Ééé...“ (Zrovna teď má okno.)

P. Jan Paseka: „Nevadí. Ruce dolů. Já neviděl, kdo byl druhý. Ještě jednou. Teď.“

Děti: „Marie.“

Děti: „A jó.“

P. Jan Paseka: „Panna Maria. To byla maminka Pána Ježíše. My jsme v Evangeliu slyšeli, jak za Ním přišla Jeho matka a Jeho příbuzní. Jestli jste dobře poslouchaly, tak se nám to mohlo zdát přinejmenším trošku divné. Přišli za Pánem Ježíšem, kolem Něho bylo spoustu lidí, asi byli v nějaké místnosti. Panna Maria s příbuznými řekla těm lidem, aby Mu vyřídili, že tam je ona i příbuzní. Když mu to oznámili, on odpověděl: »Kdo je Moje matka? Kdo jsou Moji příbuzní?« Trošku nám to může připradat, jako kdyby si Pán Ježíše Své maminky nevážil, viďte. »Kdo je Má matka? Kdo jsou Moji příbuzní?« Jako by ji neměl rád...“

Děti: „Ale On ji má rád!“

P. Jan Paseka: „Ale On ji má rád, výborně. Takhle, když to řekl, tak nám to na první poslech může připadat, jako by se za ní třeba styděl. Ale ono tomu vůbec tak není. Právě naopak. Pán Ježíš nám v Evangeliu Pannu Marii dává za veliký vzor.“

Děti: „Až do vesmíru.“

P. Jan Paseka: „... Za obrovský vzor. Jestli jste poslouchaly dál, Pán Ježíš tam řekl: »Ten, kdo plní Boží vůli, to je můj bratr, sestra i matka.« A Panna Maria nejvíc plnila Boží vůli. Jen si vzpomeňte, co se stalo, když archanděl Gabriel přišel do Nazareta a Panně Marii řekl, že bude matkou Božího Syna. Panna Maria s tím souhlasila a řekla jednu důležitou větu: »Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova.« Panna Maria přijala všechno to, co Bůh bude chtít. Tak dokonale ve svém životě plnila Boží vůli, dokonale plnila to, co Pán Bůh po ní chtěl. Když Pán Ježíš říká že ti, kdo plní Boží vůli, jsou Jeho příbuzní, tím nám Pannu Marii dává za veliký vzor, protože ona ji plnila. My všichni – já, vy, všichni – se máme od Panny Marie učit, jak ona to dokázala, jak byla Pánu Ježíši věrná a jak byla hodná. Potom tam zaznělo, že kolem Pána Ježíše bylo mnoho lidí, že seděli kolem Něho. My teď tady se také shromažďujeme kolem Pána Ježíše. Za chvíli bude přítomný v kousku chleba a ve vínu, je přítomný v Božím Slově... Pán Ježíše je prostě přítomný mezi námi, i když Ho nevidíme. On je tady s námi, promlouvá k nám a dává nám Pannu Marii za veliký vzor. Moc si jí váží a i my si máme svých maminek také vážit.“

Děti: „A narodil se jí Ježíšek.“

P. Jan Paseka: „Správně. Máme si vážit svých maminek a přitom nemáme zapomínat ani na naše otce, na tatínky, to v žádném případě ne. Máme mít rádi maminku i tatínka. Pán Ježíš tímto slovem, které jsme dnes slyšeli, nám je dává za vzor a i Sebe nám dává za vzor. Máme je poslouchat, mít v úctě a máme si jich vážit.“(kázání P. Jana Paseky, 113. dětská mše svatá, Chrudim, úterý 27. ledna 2009)Přímluvy: (Pecharovi)
S důvěrou se obraťme k Bohu s našimi prosbami.

Pane, prosíme Tě za učitele, aby s námi měli trpělivost a méně starostí. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za naše politiky předsedající Evropské Unii. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za přírodu, aby se lidé o ni dobře starali. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za našeho papeže Benedikta XVI. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za nemocné a trpící. Dodávej jim sílu a naději. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme Tě, Pane, taky za všechny velké studenty, kteří v těchto dnech dělají zkoušky, abys jim pomáhal Svým Svatým Duchem, a také Tě prosíme za všechny, kteří je zkouší. Prosíme Tě, vyslyš nás.

O to vše Tě prosíme skrze Tvého Syna, Ježíše Krista. Amen.