Modlitba před připojením se k internetu

Všemohoucí věčný Bože,
ty jsi nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě Tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.

Prosíme tě, dej, abychom, na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zdroj: Tiskové středisko ČBK