Seriál: Z různých stran o postu... (2. díl)

K POSTNÍ DOBĚ
(převzato ze stránek Miloslava kardinála Vlka)

V dnešní době, kdy tolik lidí – nejen v daleké Africe, ale i kolem nás – postrádá základní potřeby k životu, je nutné zasadit náš půst jako výraz lásky do těchto souvislostí. Papež povzbuzuje „farnosti a další společenství ... a všechny věřící..., aby dávali chudým to, co si díky postu odložili...“ Ve farnostech je možné na závěr postu udělat uvnitř farnosti sbírku toho, co jsme „vypostili“, a odevzdat pro chudé třeba rukama charity. Půst tak bude mít veliký duchovní užitek nejen pro nás, ale i pro naše potřebné bratry a sestry.

Drazí bratři a drahé sestry, obklopeni kulturou, kde se půst mnohde změnil na pouhé omezování se v jídle, aby člověk dobře vypadal, přijměme tuto papežovu postní výzvu k prohloubení naší postní praxe.

Z Arcidiecézního oběžníku