Odsunutý biskup Karel Otčenášek (*1920)

Karel Otčenášek se narodil 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí. V roce 1939 se přihlásil na bohosloví v Hradci Králové a před vypuknutím války odjel studovat do Říma. Tam na Lateránské univerzitě dosáhl licenciátu teologie (ThLic.) a 17. března 1945 byl vysvěcen na kněze. Po návratu domů působil v Týnci nad Labem, Horní Rovni u Pardubic, Žamberku a ve Vrchlabí. Po válce trpěla církev neustálým nátlakem komunistické strany, která se ji snažila zlikvidovat a oddělit biskupy od kněží a klérus od laiků. Kněží byli souzeni ve vykonstruovaných procesech nebo museli přísahat věrnost republice (komunistům). Církev se snažila předejít teroru a zachováním posloupnosti biskupů novými svěceními. Papež Pius XII. jmenoval 30. března 1950 Karla Otčenáška biskupem a královéhradecký diecézní biskup Mořic Pícha jej bez tehdy nutného státního souhlasu 30. dubna 1950 tajně vysvětil. Stal se tak údajně nejmladším biskupem na světě...

Ovšem svěcení se neutajilo, a tak byl Karel Otčenášek v roce 1951 zatčen, následně internován v Želivi, o tři roky později odsouzen na třináct let za velezradu. Trest si odpykával v nejtěžších věznicích na Mírově, v Leopoldově a ve Valdicích. V roce 1962 byl na amnestii podmínečně propuštěň a jako dělník pracoval v mlékárně v Opočně. Po intervenci papeže Jana XXIII. mohl opět vykonávat duchovní službu, ale výhradně mimo svoji diecézi. Přestože biskup Pícha nesměl od roku 1950 vykonávat svoji funkci, v roce 1956 zemřel a biskupský stolec po něm zůstal neobsazen, směl Karel Otčenášek působit pouze v Ústí nad Labem – Trmicích (s krátkou možností být v Hradci Králové v době uvolnění kolem roku 1968).

Po pádu komunistického režimu byl okamžitě jmenován diecézním biskupem Královéhradecké diecéze, která devětatřicet let strádala bez svého duchovního pastýře. S ohromným nasazením se pustil do nápravy neuspokojivé situace jak materiální, tak především duchovní. Kupříkladu rekonstruoval poničený biskupský palác, byl iniciátorem založení Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové, nechal vybudovat Nové Adalbertinum či Centrum života mládeže Vesmír v Orlických horách. Vrcholem se stala návštěva papeže Jana Pavla II. v Hradci Králové v dubnu 1997. O rok později ve věku sedmdesáti osmi let rezignoval na funkci diecézního biskupa. Jako svého nástupce vysvětil Dominika Duku. Papež jej ten rok jmenoval svým osobním arcibiskupem. Nyní je Karel Otčenášek (druhým) nejdéle vysvěceným žijícím biskupem na světě (o šest let dříve byl vysvěcen Francis Hong Yong-ho, biskup v P’yong-yangu v komunisty ovládané Severní Koreji, kterému by mělo být sto dva let, který ovšem v roce 1962 beze stopy zmizel a od té doby se o něm neví).Prameny:
Oficiální stránky Katolické církve v České republice – Arcibiskup ThLic. Karel Otčenášek. (http://www.cirkev.cz/arcibiskup-karel-otcenasek.html)
P. Jan Balík – Cesta k domovu. Paulínky, Praha, 2002.
The Hierarchy of the Catholic Church. (http://www.catholic-hierarchy.org/)
Allen, John L. – Catholicism in North Korea survives in catacombs. (http://ncronline.org/node/4553)
Giga-Catholic Information – Diocese of P’yong-yang, North Korea. (http://www.gcatholic.com/dioceses/diocese/pyon0.htm)