Mons. Bohumil Kolář: Chyby v církvi (duchovní obnova, 2. díl)

Církev je budova, kterou staví Duch Svatý na základech, kterými je Ježíš. My jsme křehké kameny. Přesto je to nezničitelná stavba, protože je Božím dílem. Sloupy církve jsou apoštolové, kteří se hádali, zapřeli, utekli..., ale pak byli proměněni.

Církev je pole, kde roste mezi pšenicí i plevel. Tak tomu bude až do konce světa. „Nechte, ať spolu roste obojí až do žně.“ (Matouš 13, 30) Chceme-li najít chyby v církvi, stačí zpytovat vlastní svědomí. Jeden novinář se Matky Terezy zeptal, co by se v církvi mělo změnit k lepšímu. Ona odpověděla: „Vy a já.“ V církvi je málo svatosti? Nehledejme chyby na druhých, ale začněme od sebe.

Jidáš zradil Ježíše, ale tím víc apoštolové Krista milovali a nakonec za Něj mnozí obětovali život.(zápisky z postní duchovní obnovy s Mons. Bohumilem Kolářem, Hoješín, sobota 28. února 2009, 2. přednáška)