Mons. Bohumil Kolář: Rodina (duchovní obnova, 3. díl)

Rodina je nesmírně vzácný dar. Je důležité se pro partnera rozhodnout správně a (i při přípravě) být ukázněný. Nerespektovat pravé hodnoty je jako řídit auto bez pravidel. To morálně cítí i nevěřící.

Dítě je dar, ne břemeno. „Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.“ (Lukáš 9, 48) Je darem, který byl rodičům propůjčen (nemají právo si ho „vyrobit“ ve zkumavce nebo zabít).

Buďme světlem, kvasem a solí dnešní společnosti. S proudem pluje pouze leklá ryba. „Neboj se, malé stádce.“ (Lukáš 12, 32)

S mladými je nutné jednat jako s dospělými a učit je svým příkladem. Modlitba nikdy není marná.(zápisky z postní duchovní obnovy s Mons. Bohumilem Kolářem, Hoješín, sobota 28. února 2009, 3. přednáška)