P. Josef Smola: Naplnění proroctví (kázání)

Evangelium: Marek, 14. a 15.  kapitola (Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka)P. Josef Smola: „Shromáždění bratři a sestry, dozněla zpráva evangelia o Ježíšově utrpení, které snášel, aby nás vykoupil. Utrpení, passio, pašije.

Podobně jako v úvodu jsme si připomněli, jak se Pán Ježíš sedící na oslu dává poznat jako ten, na němž se naplňují všechna Boží zaslíbení skrze proroky. Jenom kratičce si chceme připomenout slova, která volá Ježíš na kříži a která jsme zpívali spolu se Žalmem dvaadvacátým. I jimi pokračuje ve zvěstování, když říká slova z počátku žalmu. Všichni si mohli uvědomit slova: »Probodli mi ruce i nohy, spočítat mohu všechny své kosti, dělí se o můj oděv, losují o můj šat.«

To, co se do té doby modlili jako budoucnost, je nyní skutečností. A nejenom pro ty, kteří viděli Ježíše na kříži, ale stejně tak pro nás, kteří jsme přivítali Ježíše v našem středu, který tuto Svoji oběť zpřítomňuje uprostřed nás na oltáři ve mši svaté. Vyznejme Ho jako toho, kterého poslal Otec a On silou Ducha Svatého nám pomáhá vrátit se k Němu...“(kázání P. Josefa Smoly, mše svatá na Květnou neděli, Chrudim, neděle 5. dubna 2009)