Benedikt XVI.: Co je po smrti? (Urbi et Orbi)

Drazí bratři a sestry v Římě a na celém světě!

(...)

Jednou z otázek, které nejvíce člověka trápí, je skutečně právě tato: co je po smrti? Na tuto záhadu nám dnešní slavnost umožňuje odpovědět, že smrt nemá poslední slovo, protože nakonec triumfuje Život. Tato naše jistota se zakládá nikoli na běžném lidském rozumování, ale na historickém faktu víry: Ježíš Kristus, ukřižovaný a pohřbený, vstal z mrtvých ve svém oslaveném těle. Ježíš vstal z mrtvých, abychom i my ve víře v Něho mohli mít život věčný.

(...)(krácená promluva Benedikta XVI. Urbi et Orbi na slavnost Vzkříšení Páně, Vatikán, neděle 12. dubna 2009)