První list svatého apoštola Jana: Větší než ten, který je ve světě

Úryvek z Bible.
„Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.“ (První list svatého apoštola Jana, 4. kapitola, 4. až 6. verš)Myšlenka.
„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.“ (Matouš 10, 32) To je výzva, abychom nevedli dvojí život: „kostelní“ s pouhou zbožnou přetvářkou a „mimokostelní“, kdy jednáme bez hranic a jako věřící se „nechceme znemožnit“. Svatý apoštol Jan ubezpečuje, že „ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“