P. Jan Paseka: Značky Svatého týdne (kázání)

Evangelium: Jan, 13. kapitola, 21. až 38. verš (Označení zrádce, O Ježíšově odchodu)P. Jan Paseka: „Řekli jsme si na začátku, děti, že prožíváme Svatý týden. V něm si připomínáme důležité momenty ze života Pána Ježíše. V evangeliu jsme poslouchali o poslední večeři. Pán Ježíš se se svými apoštoli sešel a večeřeli, – ale nebyla to obyčejná večeře. Stalo se při ní mnoho důležitých věcí. Na začátku mše svaté jsme řekli, že Pán Ježíš proměnil chléb ve Svoje Tělo a víno ve Svou Krev. Na Zelený čtvrtek, až přijdete do kostela, tak uslyšíte, jak umýval učedníkům nohy. Dnes jsme také slyšeli, jak jeden z apoštolů Pána Ježíše zradil. Víte který? Pamatujete si?“

Děti: „Jidáš“

P. Jan Paseka: „Jidáš Ho zradil. Když nám se stane, že nás někdo zradí nebo nám udělá něco špatného, tak – ruku na srdce – někdy na něj máme pořádnou zlost. Mně ublížil a tak mu to teď tedy spočítám. Někdy se nám to stává. Kdybychom četli dál v evangeliu, Pán Ježíš tam vůbec nenavádí k nenávisti, že máme oplatit, když nám někdo něco udělal. Vyzývá nás k lásce. Abychom se navzájem měli rádi. I když ví, že jeden z těch nejbližších Ho zradí, přesto nás všechny vyzývá, abychom se měli rádi. Když někam cestujeme, třeba autem, tak abychom dobře dojeli, tak ten, kdo řídí, něco musí sledovat po silnici. Co byste řekly, že musí sledovat?“

Děti: „Značky.“

P. Jan Paseka: „Výborně. Dopravní značky. Známe spoustu dopravních značek. Věděly byste nějakou?“

Děti: „Zákaz vjezdu.“

Děti: „Zákaz...?“

P. Jan Paseka: „Dej třeba zákaz stání.“

Děti: „Hrboly.“ (Smích v kapli.)

Děti: „Jednosměrka.“

Děti: „Hlavní silnice.“

Děti: „Slepá ulice.“

Děti: „Konec hlavní silnice.“ (Další smích v kapli.)

Děti: „Obytná zóna.“

P. Jan Paseka: „Výborně. Takhle bychom mohli jmenovat dál, těch značek je hodně. Ale, děcka, kdybychom se nad každou značkou zamysleli, když jsme je vyjmenovávali, ty značky nám mohou ledasco napovědět pro náš vztah k Pánu Ježíši i ke kamarádům a sourozencům. Tak třeba zákaz vjezdu, který jste říkaly. To je značka, která nám říká, že dál v jízdě pokračovat nemůžeme, protože bychom se dál nedostali. Zákaz vjezdu je možná také značka, která nám někdy říká, že takhle se chovat ke svému kamarádovi už nemůžeme... Já jsem si přinesl také jednu značku... Co myslíte, že to je? Věděl by někdo? Jestli ví někdo z dospělých, ať jenom zvedne ruku.“

Děti: „To bude nějaká značka příkazová.“ (Smích číslo tři.)

P. Jan Paseka: „Já začnu poodkrývat, jo?...“

Děti: „Slepá ulice.“

P. Jan Paseka: „Výborně. Můžeme se tomu zasmát a říct: »jenom značka«. Ale je to značka, která nám říká, že chceme-li se někam dostat a projet dál, tak tou ulicí to nepůjde a musíme se vrátit a jet někudy, kudy to jde. My teď budeme prožívat Velikonoce, jak jsem řekl na začátku. Svatý týden. Ať už na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, Boží hod, všechny události, které se tam staly, jsou pro nás jakési značky, které nám ukazují, jak dál. Třeba dnešní příběh, který jsme slyšeli a týkal se zrazení, nám říká, že my nemáme zradit jako Jidáš. Takto bychom mohli ty situace rozebírat jednu po druhé. Dám vám takový úkol, který nebudu kontrolovat, ale až teď půjdete domů nebo někam pojedete s rodiči a uvidíte dopravní značku, zkuste se zamyslet. Dávám příklad: Třeba uvidíte »Stop«: nejenom že znamená, že máme s autem zastavit, ale co to znamená taky pro mě, pro můj život? V čem se mám zastavit? Tohle zkuste a vemte si to jako dárek pro Velikonoce, které budeme slavit a prožívat.“(kázání P. Jana Paseky, 117. dětská mše svatá, Chrudim, úterý 7. dubna 2009)Přímluvy: (Soukalovi)
Pane, chceme před Tebe předstoupit a předložit Ti všechny naše prosby.

Prosíme Tě, Pane, za Tvou církev a za všechny její představitele. Dej jim, prosíme, otevřít se Duchu Svatému a plnit Tvou vůli. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za naši farnost a za všechny kněze, kteří nás vedou k Tobě. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane Ježíši, dej nám, prosíme, milost skutečně prožít velikonoční tajemství Tvé oběti. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme, ať na celém světě mohou žít lidé v míru. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane Ježíši, prosíme za spásu těch, kteří už zemřeli. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme o pomoc a sílu pro lidi v těžkých životních zkouškách. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za ty, kteří Tě hledají, ukaž se všem hledajícím jako cíl jejich života. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme za dobré kamarády a nevěřící spolužáky. Prosíme Tě, vyslyš nás.

O to všechno Tě, Pane, prosíme, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.