Odpoledne s panem vikářem

Dnes je sobota 20. června 2009 a právě bije půl druhá odpolední. Otevírají se dveře kostela a lidé usedají do lavic. Po drobném zápasení s projektorem (aneb s elektrikou to fakt jde líp) začíná program. Po krátkém přivítání vybírá pan vikář dva dobrovolníky na držení mapy a ujímá se slova o své nedávné pouti do Řecka po stopách apoštola Pavla. Jeho vyprávění podpořené promítanými obrázky zachycuje zájezd, kterého se účastnili i hradečtí biskupové Dominik a Josef a asi třicítka kněží...

Na závěr programu v kostele čeká pana vikáře překvapení. Moc rád má hudbu, a tak si pro něj chrámový sbor s Tomášem Židkem nachystal dvě skladby. Pan farář se rád připojil. Pěkný zpěv podtrhla navíc prezentace z fotek naší farnosti.

Nastal čas pro odpolední kávu a cukroví, které napekly pečlivé hospodyňky. Přesouváme se na faru. Po krátkém oddechu většina lidí míří do klubovny, kde se chechtají při Pohádce o neposlušných kůzlátkách. Vzápětí si mohou vyzkoušet své vědomosti o Desateru. Postupně slyší ukázky jednotlivých písniček a odhadují, ke kterému přikázání nejlépe pasují.

Až do večera si lidé povídají a ochutnávají z bohaté nabídky na stolech. Děti si hrají v klubovně a společně vyrábí překvapení. Pěkný den se pomalu chýlí ke konci...