P. Jan Paseka: Jsme sůl země (kázání)

Evangelium: Matouš, 5. kapitola, 13. až 16. verš (Výrok o soli a světle)P. Jan Paseka: „Milé děti, slyšeli jsme dnes od Pána Ježíše, že jsme sůl a světlo. To je docela divné, že? Pán Ježíš o nás říká: »Jste sůl, jste světlo.« Viděl jste někdo pohádku Byl jednou jeden král nebo Sůl nad zlato?“ (Dívá se na hlásící se děti.) „Jestli si vzpomínáte, v té pohádce je král, který měl svoji dceru Marušku, princeznu, ji z jednoho důvodu vyhnal. Ví někdo z vás proč?“

Děti: „Protože řekla, že ho má ráda jako sůl.“

P. Jan Paseka: „Výborně. Král si nechal zavolat svoje dcery a ptal se jich, jak ho mají rády. Říkaly jako zlato a tak dále. Maruška jako poslední řekla: »Já tě mám ráda jako sůl.« No a jak to s Maruškou dopadlo?“

Děti: „Král ji vyhnal.“

P. Jan Paseka: „Vyhnal ji, protože si myslel: sůl, to je něco docela obyčejného. Sůl je něco méněcenného. Když Marušku vyhnal, v určité době zjistil, že sůl je vzácná. Protože v celém království nebyla sůl. A když si pan král musel maso osladit místo osolit, tak mu moc nechutnalo. Najednou král přišel na to, jak sůl je důležitá. Sůl, kterou považujeme za něco běžného, co máme všichni, je velký poklad nás všech... Pán Ježíš, když v evangeliu říká: »Jste sůl,« tak to znamená, že nebudeme považovat svoje kamarády a oni nás za něco obyčejného. Ve školce, ve škole, v práci se máme snažit žít, co je na první pohled docela běžné. Kdyby to nebylo, tak by se nám špatně žilo. Každý z nás je pro okolí solí. Budeme jako sůl, když budeme jednat podle slov Pána Ježíše.“(kázání P. Jana Paseky, 121. dětská mše svatá, Chrudim, úterý 9. června 2009)Přímluvy: (Kopečtí)
S důvěrou prosme našeho nebeského Otce.

Pane, prosíme Tě za celou církev, za svatého otce, biskupy, kněze, řeholníky a za jednotu křesťanů. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za mír ve světě a v lidských srdcích. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za to, aby v našich rodinách vládl pokoj, láska a porozumění, zvláště mezi rodiči a dospívajícími. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za dary Ducha Svatého pro naše kněze, rodiče a učitele. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za nemocné, osamělé, závislé na drogách, alkoholu a automatech. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme, ochraňuj nás na cestách. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za duše v očistci, aby se brzy dostaly k Tobě. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za lidi bez domova. Prosíme Tě, vyslyš nás.

Všechny tyto prosby Ti, Pane, s důvěrou předkládáme, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.