P. Jan Paseka: Jsme sůl země (kázání)

Evangelium: Matouš, 5. kapitola, 13. až 16. verš (Výrok o soli a světle)P. Jan Paseka: (myšlenka z kázání) „Dnes jsme od Pána Ježíše slyšeli, že jsme sůl a světlo. V pohádce Byl jednou jeden král (Sůl nad zlato) vládl král, který si nechal zavolat své tři dcery a ptal se jich, jak ho mají rády. Nejmladší Maruška odpověděla, že ho má ráda jako sůl. Král ji vyhnal, protože si myslel, že sůl je něco docela obyčejného, méněcenného, co má každý...

Po určité době ale zjistil, jak je sůl vzácná. Když si pan král musel maso osladit místo osolit, moc mu nechutnalo. Najednou přišel na to, jak je sůl důležitá. Sůl, kterou máme všichni, je velký poklad všech...

Pán Ježíš v evangeliu říká: »Jste sůl.« Znamená to, že nemáme považovat svoje kamarády a oni nás za něco obyčejného. Všude se máme snažit správně žít, co je na první pohled docela běžné. Protože kdybychom nejednali podle slov Pána Ježíše, tak by se nám špatně žilo jako bez soli.“(kázání P. Jana Paseky, 121. dětská mše svatá, Chrudim, úterý 9. června 2009)Poznámka: Protože nebylo kázání kvalitně zaznamenáno, jedná se pouze o výtah hlavní myšlenky a ne o doslovný přepis.Přímluvy: (Kopečtí)
S důvěrou prosme našeho nebeského Otce.

Pane, prosíme Tě za celou církev, za svatého otce, biskupy, kněze, řeholníky a za jednotu křesťanů. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za mír ve světě a v lidských srdcích. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za to, aby v našich rodinách vládl pokoj, láska a porozumění, zvláště mezi rodiči a dospívajícími. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za dary Ducha Svatého pro naše kněze, rodiče a učitele. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za nemocné, osamělé, závislé na drogách, alkoholu a automatech. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme, ochraňuj nás na cestách. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za duše v očistci, aby se brzy dostaly k Tobě. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za lidi bez domova. Prosíme Tě, vyslyš nás.

Všechny tyto prosby Ti, Pane, s důvěrou předkládáme, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.