SMSky s poselstvím 1.díl

„V malých každodenních rozhodnutích, v nichž stavíme dobro před pohodlnost, žijeme skutečně svůj život.“

Život je příležitost, nepromarni ji.
Život je krása, obdivuj ji.
Život je blahostovenství, okoušej ho.
Život je sen, udělej z něho skutečnost.
Život je výzva, chop se jí.
Život je povinnost, naplň ji.
Život je hra, podílej se na ní.
Život je velmi vzácný, pečuj o něj.
Život je velké bohatství, uchovej si ho.
Život je láska, raduj se z ní.
Život je tajemství, odhal ho.
Život je příslib, uskutečni ho.
Život jesmutek, překonej ho.
Život je hymnus, zpívej ho.
Život je boj, přijmi ho.
Život je dobrodružství, riskuj tedy.
Život je štěstí, zasluž si ho.
Život je život, braň ho.

(z knihy: Matka Tereza - zář lásky; Maria Di Lorenzo)