SMSky s poselstvím 6. díl

„Člověk není atomem ztraceným v nahodilém vesmíru, nýbrž tvorem, kterého Bůh obdařil nesmrtelnou duší a vždycky ho miloval.“

Život je krásný, ale my hledáme jiný, který je ještě lepší. Světlo slunce je krásné, ale my hledáme jiné světlo, které nám má jednou náležet. Viditelné stvoření je krásné, ale my víme, že jsou ještě vyšší dobra, pro která ochotně obětujeme ta pozemská.

(z knihy: Úvahy věřících; Dr. Jaroslav Studený)