SMSky s poselstvím 7. díl

„Láska je světlem, v zásadě jediným světlem, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít a jednat.“

Matka Tereza říkávala: "Naším úkolem je pomáhat lidem, kteří jsou postiženi nevyléčitelnými nemocemi, k tomu, aby mohli odcházet z tohoto světa smířeni a v pokoji. Mohu vám s klidem dosvědčit, že v našich domech nezemřel nikdo v beznaději. Naši bratři jsou obklopeni láskou, protože právě láska je tím nejlepším lékem, jaký v současné době existuje."

(z knihy: Matka Tereza - zář lásky; Maria Di Lorenzo)