SMSky s poselstvím 8. díl

„I když mě už nikdo neposlouchá, Bůh mi naslouchat nepřestal. Když už nemám nikoho, ke komu bych hovořil, k Bohu mohu mluvit stále.“


Dej mi, Pane, pevné srdce, které nesvede žádná nevhodná vášeň; dej mi upřímné srdce, které nepřivede na scestí žádná nízká tužba. Naplň mě, Pane, můj milý Bože, rozumem, abych tě poznal, horlivostí, abych tě hledal, moudrostí, abych tě našel, věrností, abych tě na konci mohl obejmout. Amen.

(z knihy: Úvahy věřících; Dr. Jaroslav Studený)