SMSky s poselstvím 9. díl

„Láska k Bohu a láska k bližnímu se vzájemně prolínají. I v tom nejposlednějším člověku se setkáváme se samotným Ježíšem, a v Ježíši potkáváme Boha.“


„Velikost našeho povolání spočívá v tom, že jsme určeny k tomu, abychom sloužily samotnému Kristu, který je tajemně přítomen v bolesti a utrpení chudých. Jsme povoláni k tomu, abychom se stejně jako kněz při mši svaté dennodenně dotýkaly vlastníma rukama Krista pod způsobou trpícího lidství. Jsme povolány dávat Krista všem, s nimiž přicházíme do styku, a šířit vůni jeno lásky všude tam, kam se vypravíme.
Čím je práce a čím jsou osoby odpudivější, o to větší musí být naše víra, láska a naše láskyplná a zbožná služba, prokazované našemu Pánu přítomnému právě v bolesti a utrpení chudého člověka.“


(z knihy: Matka Tereza - zář lásky; Maria Di Lorenzo)