Mše svatá s papežem

(Dokončení předchozích dílů.)

Sluníčko vychází, my sedíme na karimatce, snídáme, modlíme se, čteme brožurky, fotíme, obhlížíme plochu, sledujeme přípravy. A čekáme. Spíše očekáváme. Hlava katolické církve si vybrala ke své návštěvě právě naši zemi. Co nám asi přichází sdělit?

Napětí houstne, když na obrazovkách sledujeme přímým přenosem, jak vchází do staroboleslavského chrámu a uctívá lebku hlavního českého patrona svatého Václava. Dojemné je jeho setkání se starými kněžími z kněžského domova. Papamobil vyjíždí ulicemi a my odhadujeme, kde na louce se nejprve objeví.

Papež brázdí mezi jednotlivými sektory, zdraví a žehná. Všichni stojí, mávají, tleskají, skandují, fotografují. Mše svatá, vyvrcholení několika měsíců příprav, začíná v 9.45. Velký aplaus sklízí papež prvními slovy, která pronáší v češtině.

Homilie je věnována knížeti Václavovi. V úvodu se papež ptá: „Je svatost v dnešní době ještě aktuální? Anebo je to spíše něco, co je málo přitažlové a nedůležité? Nehledají se dnes více úspěch a lidská sláva?“ V odpověď přidává další otázku: „Avšak jak dlouho trvá a jakou cenu má pozemský úspěch?“ O chvíli později říká: „To je i poučení ze života svatého Václava, který měl odvahu dát přednost království nebeskému před kouzlem pozemské moci.“

Ohromným zážitkem na těchto velkých bohoslužbách je setkání s živým Kristem ve svatém přijímání. Kněží přicházejí do jednotlivých sektorů a přinášejí Kristovo Tělo.

Veliké povzbuzení pro mladé připravil papež na závěr další promluvou. „Podobně jako u Augustina, přichází Pán vstříc každému z vás. Klepe na dveře vaší svobody a prosí, abyste Ho přijali jako Přítele. Chce vás učinit šťastnými, naplnit vás lidskostí a důstojností. (...)

Mnoho z vás volá k manželství a příprava na tuto svátost znamená skutečné putování za povoláním. (...) Společnost potřebuje křesťanské rodiny, svaté rodiny!

Pokud vás Pán volá, abyste Jej následovali ve služebném kněžství nebo v zasvěceném životě, nezdráhejte se odpovědět na jeho pozvání. (...) Buďte pozorní a otevření Ježíšovu volání nabídnout život do služeb Bohu a Jeho lidu.“


Před požehnáním děkuje Svatý Otec za dary, které dostal od mladých. Se svatováclavským chorálem opouští pódium a tisíce poutníků se pomalu vydávají domů s nadšením, které tento den nabyli. My se šťastně shledáváme s ostatními chrudimskými farníky, zpíváme společně několik písní a krátkým svědectvím se dělíme o zážitky z pěšího putování...