Dvacet let od svatořečení svaté Anežky

Přestože v Československu vládl náboženství nepřející komunistický režim, dělo se něco nečekaného. Byla neděle 12. listopadu 1989 a na svatopetrském náměstí ve Vatikánu stály stovky Čechů, kteří – kupodivu – směli vycestovat a zúčastnit se svatořečení Anežky České.

Svatá Anežka se narodila kolem roku 1211 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. Odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. Zprostředkovala usmíření svého bratra Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakatem II. Založila v Praze klášter klarisek „Na Františku“, jehož se stala představenou. Vstupovaly do něj dcery nejvyšší české šlechty, které se vzdávaly majetku a vedly život v chudobě, odříkání a pokání. Se svým bratrem Václavem I. založila také klášter františkánů a špitální bratrstvo. Zemřela roku 1282.

Pět dnů po jejím svatořečení – 17. listopadu 1989 – padl v Československu po více než čtyřiceti letech komunismus. Modlitby byly vyslyšeny. Naplnilo se proroctví, že do Čech přijde svoboda, až bude svatořečena Anežka Česká.

Přiblížit si vzácnou chvíli Anežčiny beatifikace máme v těchto dnech díky Televizi Noe: ve čtvrtek 12. listopadu 2009 ve 21.05 a v úterý 17. listopadu 2009 v 10.35 a ve 23.00. Film „Píseň o velké pouti“ natočený uprostřed pouti do Říma roku 1989 ke kanonizaci svaté Anežky České sledujte ve čtvrtek 12. listopadu 2009 ve 20.05, v sobotu 14. listopadu 2009 v 16.40 či v neděli 15. listopadu 2009 v 7.00.Prameny: Denní modlitba církve. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1994.
Tv Noe – 20. výročí svatořečení Anežky České na Televizi Noe. (http://www.tvnoe.cz/detail-clanek/20-vyroci-svatoreceni-anezky-ceske-na-televizi-noe.html)
ABC svatých – Čeští svatí – Svatá Anežka Česká. (http://www.abcsvatych.com/rozdeleni/cestisvati.htm)