Rozhovory s kandidáty do Farní pastorační rady (1)

(1) Prosíme Vás o stručné představení.
(2) Máte nápad, co by v naší farnosti mohlo fungovat nového nebo co by se dalo vylepšit?
(3) Při organizování jaké oblasti byste se například rád(a) podílel(a)?
Daniel Měkota
Daniel Měkota
(1) Jmenuji se Daniel Měkota, je mi 36 roků, ve své původní farnosti jsem trochu pomáhal, ale farní radu jsme tam nikdy neměli. Mám dvě děti, moc hodnou ženu a většinu volného času trávím tím, že se snažím věnovat rodině, takže toho volného času až tak moc nemám. Pokud bych náhodou byl zvolený, tak se budu snažit poctivě pomáhat farnosti.

(2) Napadla mě myšlenka, že v mé původní farnosti jsou služby lektorů. Pokud by se vyhlásilo, kdo je ochoten pomáhat se čtením, dal by se sestavit rozpis, aby bylo možné se na čtení připravit. Protože jedenkrát jsem tady četl a zrovna jsem dostal jinou stránku, než správně měla být, takže pak to bylo složitější. Takhle, kdyby si to člověk přečetl i doma a připravil se, mohlo by to vyznít někdy lepší. Tím nechci říct, že by to nebylo takhle dobře. Ale ten, kdo bude číst, by se necítil zaskočený, a byl by připravený.

(3) Mně je teď asi bližší mládež a děti nebo něco kolem zpívání. Nebo pomoc při brigádách, to mě baví.Petr Soukal
Petr Soukal
(1) Žiji v Chrudimi, mám čtyři děti. Myslím, že se tady známe.

(2) Určitě bychom se měli víc poznat a pořádat víc společných akcí, víc o sobě vědět.

(3) Třeba u toho, abychom dokázali o sobě víc vědět, abychom dokázali spolu trávit víc času, abychom se potkávali i mimo kostel a abychom dokázali společně víru žít, aby v kostele byla lepší atmosféra.Marie Martínková
Marie Martínková
(1) Jmenuji se Marie Martínková, jsem vdaná, mám tři děti, pracuji jako zdravotní sestra na gynekologické ambulanci.

(2) Myslím, že v současné době bude asi ze všeho nejdůležitější spolupracovat s našimi duchovními otci. Oni těch nápadů na rozvíjení naší farnosti mají plno. Být jim nápomocný při jejich činnostech.

(3) Už se podílím. Máme tady ve středu modlitební společenství Večeřadlo Panny Marie. Možná také právě tímto bych chtěla pozvat další členy, kteří by se ho chtěli účastnit. Po nástupu nových duchovních otců jsme Večeřadlo přesunuli na faru, takže se stalo i otevřeným. Funguje již deset let, já osobně jsem v něm dva roky. Večeřadlo je zvlášť pro mladé, i když náš současný věkový průměr bude okolo padesátky. Všechny, kdo mají rádi Pannu Marii a rádi se modlí růženec, bych chtěla tímto pozvat, protože si myslím, že modlitba je to nejdůležitější...

Také jsme se ujali úklidu na faře, když jsme viděli v kapli napadané mouchy. Vzali jsme si jej na starost trvale, finančně se tím ušetří a je to možnost, jak sloužit.

Pak si myslím, že by bylo potřeba posílit růženec, který se modlí přede mší svatou. Mohli by tam i mladí nebo kdokoliv, kdo je ochoten.

A pak se dá zapojit úplně do všeho.