Rozhovory s kandidáty do Farní pastorační rady (2)

(1) Prosíme Vás o stručné představení.
(2) Máte nápad, co by v naší farnosti mohlo fungovat nového nebo co by se dalo vylepšit?
(3) Při organizování jaké oblasti byste se například rád(a) podílel(a)?Klára Fidlerová
Klára Fidlerová

(1) Jmenuji se Klára Fidlerová, je mi 32 let. Bydlím v Chrudimi a jsem učitelkou v mateřské škole.

(2) Myslím si, že od srpna tady začlo fungovat spoustu nových věcí a že se s tím farníci zatím ještě pořád tak seznamují, že možná udělat větší reklamu na věci, které zde začaly probíhat, ale jinak mě zatím nic nového nenapadá, protože těch věcí se zde rozjelo hodně.

(3) Jsem ochotná spolupracovat s každým člověkem a myslím si, že nemám vymezenou věkovou skupinou, ale samozřejmě asi jsou mi bližší děti a mládež. Ale pokud bude potřeba v kterékoli oblasti pomoci, tak jsem určitě ochotná.


Josef Boháč
Josef Boháč

(1) Bydlím ve farnosti téměř 11 let a pracuji jako státní úředník v Pardubicích jako veterinární lékař.

(2) Myslím si, že by se vylepšit nechalo hodně věcí, ale já si myslím, že nejvíce by se měla rozjet společenství rodin na různých akcích, ať to jsou poutě, společné výlety nebo něco podobného...

Také v naší farnosti provozujeme již 10 let přednášky České křesťanské akademie a chceme v této činnosti pokračovat.

(3) V této oblasti bych se rád podílel při organizování právě těchto společných akcí.