Rozhovory s kandidáty do Farní pastorační rady (6)

(1) Prosíme Vás o stručné představení.
(2) Máte nápad, co by v naší farnosti mohlo fungovat nového nebo co by se dalo vylepšit?
(3) Při organizování jaké oblasti byste se například rád(a) podílel(a)?
Pavel Brázda
Pavel Brázda
(1) Jmenuji se Pavel Brázda, bydlím v Chrudimi, jsem ženatý a mám dvě děti. Miluji Ježíše a jeho církev a přeji požehnání celému farnímu společenství. Mám radost z nových kněží a mládeže tady.

(2) No, nápad mám, ale je to těžký úkol. A tak bych to nechal na Duchu Svatém. Modlit se za to, abychom byli jedno v lásce, ve víře, v naději.

(3) To bych nechal na Duchu Svatém, protože bych řekl, že o tom rozhoduje Bůh a člověk teprve na jeho volání slyší. Takže když by byl člověk zvolen, tak si myslím, že by pak uslyšel Boží hlas, co dál.Viliam Kopecký
Viliam Kopecký
(1) Jmenuji se Viliam Kopecký. Bude mi 55 let. V Chrudimi jsem od roku 1980, protože jsem nastoupil na chirurgii a vlastně od této doby jsem byl členem našeho farního společenství. Mám manželku Michaelu, která pochází z Heřmanova Městce, a máme pět dětí. Nejstaršímu bude 25 let, nejmenší Pavlínce bude jedenáct. Když jsem ještě chodil na školu, nějaký čas jsem byl v salesiánském společenství. V rámci vysokoškolských aktivit za totality Jezdívali jsme na chaloupky. Potom jsme tady v Chrudimi chodívali do společensky schönstattského hnutí. To ještě trvá, ale nejsme už příliš aktivní jako dříve. A také jezdíváme s oblibou na exercicie Patera Velly do Koclířova.

(2) Vždycky jsme těžce nesli určitou nejednotu naší farnosti. Bylo tu víc skupinek, mládež byla osiřelá a neměla dostatečnou podporu pro své aktivity. Jelikož máme pět dětí, tak se nám líbí, že se to začíná vylepšovat. V tom bych byl rád nápomocen, aby se farnost začala víc sjednocovat na všech úrovních. Nejen že spolu zajdeme do kostela, ale by se mohli vytvářet další aktivity ve volném čase a podobně. Ze své zdravotnické profese nemám možnosti vymýšlet něco jiného nebo dělat nějaké aktivity. Asi to, co bude aktuálně potřeba.

(3) Co bude potřeba, to je vcelku jedno, na co budu mít schopnosti, protože tady si stejně svoji profesi neuplatním. Takže takovou tu dělnickou práci... (Smích.) To, co by bylo potřeba odpracovat. Hlavou našeho farního společenství je pan vikář, určitě by nebylo dobré sám vymýšlet nějaké nové aktivity, ale on je ten, který to má jednoznačně rozhodnout. Můžeme dávat podněty, ale jde o to ho podpořit, aby on to tady řídil, aby tady neměl dalších deset ředitelů, kteří budou vymýšlet svoje věci...