Zápis o výsledku voleb do pastorační rady Římskokatolické farnosti – arciděkanství Chrudim

Volby proběhly v neděli 14. 2. 2010 po bohoslužbách. Dva členové volební komise přijímali vyplněné hlasovací lístky. Odevzdáno bylo celkem 172 platných hlasovacích lístků.

V pondělí 15. 2. 2010 volební komise sečetla odevzdané hlasy.

Obdržené hlasy:
Beneš Antonín 27
Blažek Bohumír 41
Boháč Josef 77
Boháčová Pavlína 20
Brázda Pavel 22
Fidlerová Klára 63
Hájek Milan 39
Hotra Stanislav 15
Jireš Václav 48
Kopecký Viliam 72
Marelová Kateřina 37
Martínková Marie 30
Měkota Daniel 14
Mošková Marcela 19
Novotná Bohumila 26
Pavlík Tomáš 93
Plavec Josef 23
Pudilová Petra 19
Soukal Petr st. 90
Šmídková Marie 47

Do pastorační rady byli tedy zvoleni tito kandidáti:
Pavlík Tomáš, Soukal Petr st., Boháč Josef, Kopecký Viliam, Fidlerová Klára.

V Chrudimi 15. 2. 2010

Za volební komisi:
P. Jiří Heblt, P. Tomáš Kvasnička, Dr. Josef Boháč