Ekonomická rada Římskokatolické farnosti – arciděkanství Chrudim

P. Jiří Heblt – předseda ERZa členy Ekonomické rady farnosti Chrudim byli z osobního uvážení místního faráře ustanoveni:

Ing. Bohumír Blažek
P. Pavel Hájek
Ing. Stanislav Hotra
Roman Málek
Vlasta OsinkováV Chrudimi 7. 3. 2010
P. Jiří Heblt, arciděkan