Program Postní duchovní obnovy

Postní duchovní obnova v Chrudimi
od 19. do 21. 3. 2010 vede P. Martin Sedloň OMI.Pátek 19. března 2010
18:00 – kostel – mše svatá s promluvou – zahájení duchovní obnovy.
19:00 – fara – večerní program na faře – pro mládežSobota 20. března 2010
7:30 – kostel – mše svatá s promluvou
9:00–12:00 – přednášková místnost Vodních zdrojů – přednášky
14:00 – kostel – společná kající bohoslužba
14:30–18:00 – kostel – příležitost ke svátosti smíření
19:00 – fara – setkání s P. Martinem na fařeNeděle 21. března 2010
8:30 – kostel – mše svatá s promluvou
10:00 – fara – setkání s P. Martinem na faře