Zápis z pastorační rady ve středu 10. 3. 2010

První setkání pastorační rady se uskutečnilo ve středu 10. 3. 2010.

PR se sešla ve složení: P. Jiří Heblt, P. Tomáš Kvasnička, P. Pavel Hájek, Josef Boháč, Klára Fidlerová, Viliam Kopecký, Tomáš Pavlík, Karel Sládek, Petr Soukal, Marie Šmídková, Vojtěch Novotný, Soňa Vtípilová, Dana Zelená, Tomáš Židek.

Jednotlivé body programu:
1. Spuštění nových internetových stránek farnosti (www.farnost-chrudim.cz).
2. Přivítání.
3. Domluva: který den je nejvhodnější pro setkávání + jak často se scházet?
4. Volba jednoho z členů PR do ER.
5. Rozdělení kompetencí.
6. Získávání nových spolupracovníků.
7. Úklid kostela.
8. Pastorační plán.
9. Kontakty – vyplnit mailovou adresu a telefonní číslo.

PR dospěla k těmto závěrům:
AD 3.
Za den setkávání bylo určeno úterý, frekvence cca 1x za 2 měsíce.

AD 4.
Zástupcem Pastorační rady do Ekonomické rady byl zvolen P. Pavel Hájek.

AD 5.
Zodpovědnost za resorty farního života si členové pastorační rady rozdělili takto:
- Zapisovatelé – Klára Fidlerová, Soňa Vtípilová
- Kulturní a vzdělávací akce ve farnosti – Tomáš Pavlík, Karel Sládek
- Hudba a chrámový sbor – Tomáš Žídek
- Činnost pro nemocné a seniory – Dana Zelená, Marie Šmídková
- Akolyté, ministranti – P. Tomáš Kvasnička
- Údržba kostela a fary – po diskusi nebyl vybrán, bude se hledat mimo PR
- Činnost pro mládež a děti – Klára Fidlerová, Vojtěch Novotný, Soňa Vtípilová
- Činnost pro rodiny – Petr Soukal

AD 6.
Budou hledáni vhodní spolupracovníci pro tyto činnosti:
- údržba kostela a fary
- počítání sbírek a následná manipulace s financemi
- budoucí farní časopis

AD 7.
Mimořádné úklidy zázemí kostela budou řešeny formou sobotních brigád (jejich organizace začne koncem dubna).
Řádný úklid vnitřku kostela – současná pracovní skupina bude rozšířena o další. „Nábor pracovníků“ se uskuteční formou tabulky, do které se budou zájemci zapisovat.
Úklid kostela sv. Kateřiny – běžný úklid bude probíhat beze změn, mimořádné úklidy budou řešeny formou sobotních brigád.

AD 8.
Organizace Velikonoc:
Zpovídání se uskuteční ve středu Svatého týdne.
Časy bohoslužeb:
- Zelený čtvrtek 18:00
- Velký pátek 18:00 (+ křížová cesta 15:00)
- Bílá sobota 20:00
Adorace:
- Zelený čtvrtek – po skončení obřadů - 20 min. řízená adorace, poté možnost soukromé adorace na faře (cca do 22:00)
Mytí nohou na Zelený čtvrtek – členové PR + ER
Velikonoční obřady budou komentovány – komentátorem Tomáš Pavlík.
Koupi nového koberce pod obětní stůl zajistí Marie Šmídková.

DÚ:
Přemýšlet a dát impulsy k dalšímu projednání:
- potřeby farnosti (v nejširším smyslu slova)
- jak pozvednout Salvátorskou tradici? – návrhy k Salvátorské pouti
- vhodní spolupracovníci pro jakékoli oblasti farního života
Zhodnotit nové farní www-stránky.