Ekonomika naší farnosti

Velikonoce nám znovu připomínají, že ve večeřadle, pod Kristovým křížem a o Letnicích se rodí církev, duchovní i viditelná. Hlavním smyslem existence farnosti je, abychom se mohli setkávat s živým Kristem. Nemůžeme však při tom vynechat vnější stránku. Chtěl bych vám proto sdělit několik informací týkajících se ekonomiky farnosti. Od léta 2009, kdy jsme přebrali chrudimskou farnost, se podařilo rozběhnout již dříve plánovanou a projekčně připravovanou opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie. V minulých letech byly provedeny podrobné průzkumy a zčásti zpracována dokumentace na celkovou obnovu pláště kostela. Postup prací byl navržen v tomto sledu: rekonstrukce střech, které zejména na bočních lodích jsou v havarijním stavu, pak fasáda – vnější plášť. Víme všichni, že se jedná o nesmírně nákladnou a náročnou obnovu, kterou však památka takového významu vyžaduje.

Ministerstvo kultury, Pardubický kraj a Město Chrudim nám na tuto akci v roce 2009 vyčlenilo 1,7 mil. korun. Ty byly do konce roku prostavěny při náročném restaurování památkově chráněného krovu presbytáře našeho kostela. Po dohodě s poskytovateli dotace byly také zakoupeny tašky, kterými podle projektu má být střecha kostela pokryta. První etapa celkové opravy – střecha na presbytáři má být dokončena v letošním roce. Na její dokončení potřebujeme ještě 2,0 mil. Kč, které nám byly od stejných poskytovatelů pro letošní rok přislíbeny.

Víte, že se pracovalo také na faře. Díky příspěvku z Fondu solidarity (FS) biskupství královéhradeckého (250.000,- Kč), dále díky daru sponzora (203.000,- Kč) a také díky vašim příspěvkům a sbírkám na oddlužení farnosti jsme z větší části zrekonstruovali byt pro faráře a kaplana, a také se podařilo splatit dluh heřmanoměstecké farnosti ve výši 100.000,- Kč. Do nového roku jsme vstoupili s aktivem cca 100.000,- Kč. V těchto dnech nastoupila na faru stavební firma, která dokončuje příslušenství v bytě kaplana – náklad je propočten na 180.000,- Kč. Doufám, že se podaří cenu snížit, ale zároveň prosím o pomoc, protože s ohledem na další provozní náklady farnosti tato akce ještě není zcela finančně zajištěna. Budu sice žádat znovu do FS, ale dokončení zmíněného příslušenství není jedinou naléhavou potřebou. Možná jste si všimli, že do fary zatéká. Oprava havarijních částí střechy je propočtena včetně nákladu na lešení na 300.000,- Kč. Také bychom chtěli v přízemí vybudovat farní sál s kuchyňkou a zrekonstruovat sociální zařízení (dalších cca 300.000,- Kč). Škoda, která vznikla během zimy na kostele, jak doufáme, bude odstraněna díky plnění pojišťovny.

To je tedy velmi stručně to hlavní z ekonomických záležitostí naší farnosti. Chtěl jsem vás v krátkosti informovat, a zároveň poděkovat za vaši štědrost a velkorysost v této oblasti. Jsem rád, že se už sešla a začala pracovat ekonomická rada, přesto spoléhám na Vaši modlitbu a znovu prosím o vaši další pomoc.