Pořad velikonočních bohoslužeb

28. března – Květná (pašijová) neděle
8:30 mše sv. se svěcením ratolestí a průvodem
14:00 Markovice
18:00 svatá Kateřina

29. března – Pondělí Svatého týdne
18:00 kaple na faře

30. března – Úterý Svatého týdne
17:30 zpívané pašije provede mládež
18:00 dětská bohoslužba v kapli na faře,

31. března – Středa Svatého týdne
7:30 svatá Kateřina
od 15:00 možnost přijetí svátosti smíření

1. dubna – Zelený čtvrtek
18:00 mše na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou, společná adorace v Getsemanské zahradě - kostel Nanebevzetí Panny Marie
do 22:00 možnost soukromé adorace v kapli na faře.

2. dubna – Velký pátek
8:00 společná modlitba liturgie hodin
15:00 křížová cesta
18:00 liturgie Velkého pátku - kostel Nanebevzetí Panny Marie
od 20:00 noční adorace v kapli na faře, pokud se obsadí hodinový rozpis

3. dubna – Bílá sobota
8:00 společná modlitba liturgie hodin
od 8:15 otevřen Boží hrob s vystavenou Nejsvětější svátostí, pokud se obsadí hodinový rozpis
20:00 velikonoční vigilie se křtem katechumenů - kostel Nanebevzetí Panny Marie

4. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:30 slavnostní mše svatá, žehnání pokrmů
14:00 Pouchobrady
18:00 svatá Kateřina

5. dubna – Velikonoční pondělí
8:30 mše svatá - kostel Nanebevzetí Panny Marie

11. dubna – Druhá neděle velikonoční
po ranní mši svaté bazárek na faře. Přijďte si koupit výtvory dětí a podpořte misie.Pro ministranty:
K nácviku velikonoční liturgie se sejdeme na Zelený čtvrtek od 16:30, na Velký pátek od 8:30 a na Bílou sobotu též od 8:30.