Velikonoční přání

Milí bratři a sestry,

vstupujeme do Svatého týdne, jehož vrcholem je velikonoční vigilie s obnovou křtu. Velkou radostí pro naše chrudimské společenství je, že při této vigilii dva mladí lidé přijmou tuto svátost. V tomto posvátném čase na ně pamatujme svou modlitbou. Letošní Svatý týden je významný také tím, že v úterý se v hradecké katedrále rozloučíme s naším dosavadním královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou. Modlíme se za něj i za jeho nástupce, aby to byl muž plný Ducha svatého a víry. Pro jarní období jsme připravili skromnou nabídku akcí, při kterých, jak doufáme, budeme moci zakusit pěkné křesťanské společenství.

V následujících dnech opět hodláme skrze liturgii prožít každoroční památku naší spásy – Velikonoce. Pro naši farnost je velikonoční téma podtrženo tím, že náš kostel mimo hlavních vztažných bodů jako jsou oltář, svatostánek či ambon v sobě nese obraz Salvátora – Spasitele. Je to jakýsi úběžník nejen ve výtvarném pojetí chrámového prostoru, ale je to úběžník i našeho vlastního života. Uvěřili jsme v Krista, setkali jsme se s jeho láskou tak jako Petr, Jan, Marie Magdaléna, Tomáš či další svědci Jeho Zmrtvýchvstání.

Znovu se v těchto dnech chceme zahledět do Kristovy tváře na jedné straně zmučené odmítnutím, ale také rozzářené Jeho velikonočním vítězstvím. V této tváři znovu chceme číst poselství spásy pro sebe, pro naše rodiny, pro naše město i pro celý svět. V našich bolestech i radostech, ve smrti i v životě, v přítomnosti i v budoucnosti nám září a bude zářit Kristova tvář. Mějme tedy zvlášť v těchto dnech oči upřené na Krista.

Děkuji vám za jakoukoliv podporu našeho farního života a prosím vás o modlitbu za naši farnost a také o další všestrannou pomoc. Požehnané prožití svátků naší spásy vám spolu s Otcem Tomášem přeje a ze srdce žehná Otec Jiří.