Velikonoční přání

Sestry a bratři, milí přátelé,

po dvanácté slavím spolu s arcibiskupem Karlem, biskupem Josefem, katedrální kapitulou a farností katedrály Svatého Ducha Velikonoce. Největší a nejkrásnější křesťanské svátky. V tomto roce slaví Velikonoce společně všechny křesťanské církve i izraelský národ.

Velikonoce jsou svátky radosti, protože bolest i smrt jsou Kristem přemoženy. Život jednotlivce, společnosti i celého kosmu dostává plnohodnotný smysl. Tato radost je skutečnou nadějí, na které byla vystavěna celá naše západní kultura a civilizace. Civilizace lásky, nikoliv smrti. Civilizace smysluplnosti, nikoliv bludné beznaděje a zoufalství. To je obsah velikonočního ALELUJA.

Přeji vám všem, vašim rodinám, blízkým i vzdáleným opravdu požehnané velikonoční svátky. Nejsou to jen svátky jara, ale jsou to svátky růstu do plnosti života, který má počátek i cíl. Toto přání je i mým rozloučením a poděkováním za uplynulých dvanáct let.

Váš spolu s arcibiskupem Karlem a biskupem Josefem
biskup + Dominik