Program setkání Pastorační rady 11. května 2010

1. Znovuotevření témat předchozí PR, kontrola splnění úkolů
– farní pouť do Sopot – upřesnění organizace pouti a programu (organizační vedení těch, kteří pojedou ze mše sv. do Chotěboře, přislíbila p. Šedá, zajištění občerstvení na faře – K. Fidlerová)
– Noc kostelů - zda proběhlo zajištění spolupracovníků pro program v kostele Nanebevzetí Panny Marie a kostel svatého Michaela, podrobnosti programu, propagace ve vikariátu, popř. zajištění bezpečnosti pro michaelský park
– slavnost Seslání Ducha Svatého – jak bude probíhat novéna a sobotní vigilie
– nástěnky v kostele a před kostelem – jak dopadla komunikace s památkáři, domluva realizace

2. Domluva a organizace dalších plánovaných pastoračních aktivit
– farní den – zajištění občerstvení, hudby a zázemí na faře
– Salvátorská pouť – domluva programu, propagace ve Zpravodaji, příp. nabídka jiným farnostem

3. Koupě průmyslového vysavače na úklid kostela a fary – kdo zajistí

4. Náměty a nápady pro další rozkvět farního života