Mariánský měsíc

V těchto dnech se před námi otvírá měsíc květen tradičně zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Po každé večerní mši svaté se k ní budeme obracet v májových pobožnostech a v neděli 16. května se společně vydáme na farní pouť ke svatyni Panny Marie do Sopot.

Na čem vlastně stojí mariánská úcta? Není jen nějakou duchovní variantou oidipovského komplexu? Není jen jakousi nostalgií po „ideální mamince“?

Úcta k Marii dostává své pevné teologické základy v pátém století. V Ježíši je spojeno neoddělitelně lidství a božství. Jeho lidství nelze zredukovat, oklestit! Právě proto nelze od něj oddělit jeho matku. Patří k němu tak, jako každá maminka patří k svému dítěti. Ježíšovo dílo spásy nemíjí jeho matku. Ona je vtažena do tajemství svého Syna až po jeho finále na Golgotě. Tam ji dává Kristus z kříže všem učedníkům za matku.

Nebojme se ji v těchto dnech znovu přijmout jako matku, která nás věrně a s opravdovou láskou provází na naší cestě ke Kristu.