Ohlédnutí za misijním bazárkem

V neděli Božího milosrdenství 11. dubna proběhl před kostelem Nanebevzetí Panny Marie Misijní bazárek. Byly zde nabízeny k prodeji knížečky s postní cestou, svíčky s jarními motivy a veselá sluníčka. Ty v předvelikonoční době vyráběly děti chrudimské farnosti. Bazárek vynesl 5.630,- Kč.

Tato částka byla zaslána na konto Papežského misijního díla na pomoc dětem. Děkujeme všem, kteří do této dobročinné akce přispěli svými výrobky, podíleli se na organizaci a v neposlední řadě také těm, kteří jejich koupí přispěli potřebným.