Slavnost Seslání Ducha svatého

Velikonoční doba spěje ke svému finále. Blíží se slavnost Seslání Ducha svatého. V našem křesťanském životě se neobejdeme bez tohoto Daru. Cílem naší víry je „získat Ducha svatého“. Právě proto se chceme letos od 14. května společně modlit svatodušní novénu a v předvečer Letnic slavit svatodušní vigilii. Prosme naléhavě a společně: „Přijď, Duchu svatý, a obnov tvář země!“