Zápis ze setkání pastorační rady – úterý 11. května 2010

Zápis z pastorační rady - úterý 11. 5. 2010

Pastorační rada se sešla ve složení: P. Jiří Heblt, P. Tomáš Kvasnička, Josef Boháč, Klára Fidlerová, Viliam Kopecký, Karel Sládek, Petr Soukal, Marie Šmídková, Vojtěch Novotný,
Soňa Vtípilová, Dana Zelená, Tomáš Židek

Omluveni: P. Pavel Hájek, Tomáš PavlíkProgram:

I. Zhodnocení proběhlých akcí: setkání ministrantů, výtvarná sobota – akce proběhly v pořádku, pouť ke svatému Jiří na Tři Bubny – zdařilá pouť, výborně zajištěné občerstvení pro poutníky - poděkování M. Šmídkové. V sobotu 1. 5. proběhl úspěšně úklid kostela a fary – velké díky všem, kteří se zapojili.

Seznámení s výsledky jednání komise ohledně příspěvků z Fondu solidarity: chrudimské farnosti byl přislíben příspěvek ve výši 275.000,- Kč. Tato částka bude použita na opravu střechy fary.II. Znovuotevření témat a kontrola splnění úkolů z předchozí PR

1. Průvodcovská služba v kostele Nanebevzetí Panny Marie – nalezeni ke spolupráci 3 lidé: p. Šedý, Jan Toman a p. Joska.

2. Noc kostelů
Podařilo se zajistit spolupracovníky pro program v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V kostele sv. Michaela bude mít na starost program Hluboké koření, maminky a p. Jirešová, tatínkové pomohou se zajištěním bezpečnosti účastníků a návštěvníků.
Dále třeba domluvit:
Distribuci letáků.
Bude kontaktována Městská policie, aby zabezpečila klidný průběh programu v kostele sv. Michaela

3. slavnost Seslání Ducha sv. – v sobotu 22. 5. proběhne od 20:00 mše sv. s prodlouženou bohoslužbou slova a obnovou svátosti biřmování.

4. nástěnka před kostelem – památkáře osloví T. ŽidekIII. Domluva a organizace dalších plánovaných pastoračních aktivit

1. Farní den 27.6.2010 – domluveno: hlavním celebrantem P. Pavel Hájek
Bohoslužba se posouvá na 10:00
Je potřeba zajistit:
Muzika – bude osloven p. Satorie (J. Boháč)
Řezník - (J. Boháč)
Lavičky a stoly (T. Židek)
Pípu s chlazením (K. Fidlerová)
Program pro děti (Hluboké koření a S. Vtípilová)
Půllitry a mytí zapůjčí p. Čapek.

2. Salvátorská pouť – propagace ve Vademecu, Zpravodaji, IKD a Katolickém týdeníku.
Program: malá výstava v kostele + přednáška p. Panocha; v sobotu nešpory a požehnání.

3. Koupě průmyslového vysavače na úklid kostela a fary – zajistí p. Boháč

4. Úklid kostelů a fary
Budou se hledat možnosti, jak zajišťovat úklid kostela sv. Kříže (p. T. Židek osloví p. Jirešovou). Klíče od kostela, které má zapůjčené pohřební služba Jelínek, budou vyžádány zpět.
Úklid kostela u sv. Kateřiny + Nanebevzetí PM – bude vyhlášena brigáda na 19. června od 8:30

5. Lektorská služba – budou stanoveny 2 termíny instruktáží, bude 2x ohlášeno v kostele.
Souběžně se dá do kostela tabulka, na kterou se budou moci zájemci zapsat. Lépe oslovit lidi osobně. Lektorská služba – prozatím pro kostel Nanebevzetí PM - na nedělní čtení.

6. Koncerty duchovní hudby v kostele Nanebevzetí PM (30. 5., 2. 6.) – do ohlášek

7. Návrh J. Boháče – na internetových stránkách farnosti umožnit nabídku nebo poptávku různých věcí (odvozy na mše...)

8. Další setkání PR se uskuteční 8. 6. od 19:00 hodin.