Zemřel biskup Mons. Josef Koukl (1926–2010)

Josef Koukl se narodil v Brně 8. listopadu 1926, ale mládí prožil v Břeclavi. Na kněze byl vysvěcen v době velkého komunistického útlaku roku 1950. Postupně působil v Sokolově, u svatého Víta, ve Stodůlkách, v Kladrubech u Stříbra a od roku 1970 v Litoměřicích, kde se stal spirituálem zdejšího semináře. V červenci 1989 byl jmenován osmnáctým sídelním biskupem litoměřickým a 27. srpna 1989 vysvěcen na biskupa. Diecézi vedl až do února 2004. Jako emeritní biskup pak zastával úřad biskupského vikáře pro záležitosti styku se zahraničím. V letošním roce oslavil šedesát let své kněžské a dvacet let biskupské služby. Zemřel náhle den před Svatodušními svátky v sobotu 22. května 2010.

Pohřeb pana biskupa proběhne v sobotu 29. května 2010 ve 14 hodin v litoměřické katedrále svatého Štěpána. Poté budou jeho ostatky uloženy do biskupské hrobky na místním hřbitově.Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji. Amen.