Noc kostelů v Chrudimi

Noc kostelů proběhla letos v našem městě poprvé, a sice v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kostele sv. Michaela. O programu a organizačním zajištění jsme se domlouvali předem na setkání Pastorační rady. Byli osloveni spolupracovníci z řad mládeže a rodin. Ve středu před „Nocí“ jsme se sešli ještě jednou na krátkou kontrolní schůzku a v pátek vše vypuklo. Nejprve vyzváněly zvony, pak proběhl běžný duchovní program tak, jako každý jiný pátek. Po mši svaté následovala podrobná prohlídka kostela, včetně sakristie doprovázená fundovaným a zajímavým výkladem Dr. Tomáše Pavlíka. Následovala ukázka liturgických předmětů a oděvů s průvodním slovem P. Jiřího Heblta. V rámci této prezentace mohli návštěvníci v sakristii také ochutnat mešní víno. Jinak se po celou dobu v sakristii zájemcům podávala káva a čaj. Následovala velmi poutavá přednáška Dr. Pavlíka „Symbolika světla a tmy v chrámovém prostoru“. Mnoho zájemců se pak tísnilo na kůru, kde proběhl výklad místního regenschoriho MgA. Tomáše Židka. S velkým nadšením vysvětloval úlohu a funkci varhan a vše doplňoval ukázkami varhanní hry. Ohromnému zájmu se těšila nabídka nočního výstupu na věž. Kolem půlnoci program modlitbou zakončil P. Tomáš Kvasnička. Během několika hodin se v kostele vystřídalo asi na čtyři sta návštěvníků.

Komornější prostředí nabídl kostel sv. Michaela. Zde zpívaly a z duchovní literatury předčítaly maminky z farnosti. Protože se v kostele slouží každou středu ve východním obřadu, vrcholem celého večera byla přednáška Dr. Karla Sládka „Východní církve – spiritualita chrámu a liturgie východního ritu“. Po přednášce mladí ze scholy„Hluboké koření“ zpívali a promítali fotografie. Nakonec zazněla také zde varhanní hudba v podání Kateřiny Jirešové. Celý program zakončil modlitbou P. Stanislav Hájek. Kostelem prošlo odhadem asi sto zájemců.

Návštěvníci byli za nabízenou možnost vděční, nevyskytl se žádný incident. Ceníme se také obětavosti těch, kteří při „Noc kostelů“ sloužili. Snad nejlepším shrnutím jsou následující řádky. Jeden z pátečních návštěvníků totiž napsal:

„Chrudimská Noc kostelů byla výborná, překvapivě nápaditá a vůbec neodpovídala představě nudně nočního, studeného kostela s pár bloudícími zvědavci. Především ta nápaditost bez chvilky nudy a samozřejmě provedení. Vysoká úroveň přednášek a jejich srozumitelnost i pro laiky se dala očekávat od tradičně bezkonkurenčního Dr. Pavlíka …. Ale snad všechny na kůru překvapil Tomáš Židek. Že je to výborný muzikant, to víme, ale tentokrát jsme poznali, jak je do svého oboru "zažraný" a navzdory pokročilé hodině by byl schopen (na rozdíl od některých ospalých posluchačů) a ochoten zajímavě povídat a hrát snad až do rána.“

Co dodat? Těšíme se na „Noc kostelů“ 2011.

Zaznamenal P. Jiří Heblt