Program Pastorační rady 8. června 2010

1. Zhodnocení akcí:
farní pouť do Sopot, Noc kostelů, práce na faře

2. Kontrola splnění úkolů z předchozí PR:

Úklid kostelů a fary
Úklid kostela sv. Kříže (Jirešovi) + klíče od kostela zapůjčené pohřební službou Jelínek
Úklid kostela u sv. Kateřiny + Nanebevzetí PM – vyhlášena brigáda na 19. června od 8:30

Koupě průmyslového vysavače
Lektorská služba

Farní den 27. 6. 2010
Jak se podařilo zajistit?
Muzika – p. Satorie (J. Boháč)
Řezník - (J. Boháč)
Lavičky a stoly (T. Židek)
Pípa s chlazením (K. Fidlerová)

Salvátorská pouť
propagace ve Vademecu, Zpravodaji, IKD a Katolickém týdeníku – uzávěrka 9. 6.

3. Nová témata k projednání:
Příprava farního dne
Příprava Salvátorské pouti – stanovení termínu přednášky p. Panocha
Domluva termínů koordinačních schůzek před akcemi

Zhodnocení nových farních stránek + podněty k vylepšení – poreferuje Vojta
– Náměty na zlepšení, zpřehlednění...
– Jaké funkce by bylo dobré doplnit?
– Jak zapojit více lidí do dění (vzkazy, komentáře...)?
– Nenašel by se ve farnosti někdo, kdo by se chtěl věnovat části náplně stránek?

4. Oznámení:
Biřmování v příštím školním roce
Akolytát
Podzimní prázdniny pro farníky ve Špindlerově Mlýně (www.eljon.cz)

5. DÚ na prázdniny:
Způsob hledání nových spolupracovníků, otázka vytvoření farního dotazníku. Během prázdnin obdržíte návrh farního dotazníku k připomínkování. Hledejte oblasti, do kterých je potřeba zapojit nové spolupracovníky.