Modlitba k Panně Marii, Královně rodin

Matko Boží, Panno Maria,
ty jsi vždy věrně ochotně
a s láskou plnila vůli Boží.

Vypros nám a našim rodinám
u svého Syna milost ochotně
naslouchat Božímu hlasu,
pomáhej nám překonávat sobectví,
slabost a strach.

Nauč nás, svatá Boží rodičko,
milovat tvého Syna, Ježíše Krista
slovem v modlitbě a skutkem
v našich bližních.

Královno rodin, oroduj za nás.(Modlitba při chrudimské pouti do Sobíňova–Sopot v neděli 16. června 2010)