Zápis z Pastorační rady – úterý 8. června 2010

Pastorační rada se sešla ve složení:
P. Jiří Heblt, P. Tomáš Kvasnička, P. Pavel Hájek, Josef Boháč, Klára Fidlerová, Viliam Kopecký, Tomáš Pavlík, Karel Sládek, Petr Soukal, Marie Šmídková, Vojtěch Novotný, Soňa Vtípilová, Tomáš Židek

Omluvena: Dana ZelenáProgram:

I. Zhodnocení proběhlých akcí
Proběhlé akce byly hodnoceny pozitivně. Drobné poznámky pro organizaci farní pouti příští rok: při objednávání autobusu je potřeba, aby nahlášení účastníci uvedli do přihlašovací tabulky telefonní kontakt. Také bude dobré vybírat předem zálohu na cestovné. Noc kostelů je třeba připravovat s větším předstihem. Příští rok lépe vyřešit ozvučení kostela sv. Michaela. K další úvaze – návrh, aby se do Noci kostelů zapojily i jiné chrudimské církve.II. Organizace dalších plánovaných aktivit
Úklid kostela:
proběhne 19. 6., tentokrát se bude uklízet kostel sv. Kateřiny. Zajistit: prodlužovačky a odvoz vysavače;
likvidaci břízek na kostele Nanebevzetí PM a břečťanu u sv. Kateřiny – p. ŠmídekFarní den 27. 6. 2010
Zajištěno:
muzika – p. Satorie, řezník, pípa s chlazením, půllitry a mytí zapůjčí p. Čapek
Lavičky a stoly – přislíbeny (pro 70 lidí), budou dovezeny na faru v sobotu v 8:30

Zajistit:
Možnost využívání toalet Charity
Toaletní papíry, pytle do odpadkových košů – M. Šmídková
Tácky, ubrousky – J. Boháč

Koordinační schůzka: 22. 6. 2010 v 19:00

Salvátorská pouť:
Pozvánka zaslána do Vademeca, Zpravodaje, IKD a Katolického týdeníku.
Hlavním celebrantem Dr. Petráček
Přednáška Dr. Panocha proběhne ve čtvrtek 5. 8. 2010 v 19:00
Dále se uskuteční malá výstava v kostele k tématu salvátorské tradice – bude ohlášena prosba o zapůjčení exponátů, rodinných památek...
T. Židek se pokusí domluvit zapůjčení panelůIII. Jiná témata
Zhodnocení farních stránek:
Příspěvky do farních stránek musejí být revidovány, stránky bude spravovat administrátor;
Pro bližší seznámení farníků se stránkami - možnost veřejné prezentace.

Farníkům bude nabídnuta účast na Živém růženci.

Přestavba části spodního patra fary ve farní sál – farnost se pokusí realizovat svépomocí.

Podzimní prázdniny ve Špindlerově Mlýně 24. – 28. 9. 2010 – nabídka pro rodiny s dětmi