Salvátorská pouť v Chrudimi – 8. srpna 2010

Víc než 350 let trvá v Chrudimi úcta milostného obrazu svatého Salvátora – Spasitele. V době třicetileté války se dostal do města a zakrátko byl terčem výsměchu a hanobení. Rána, kterou způsobili švédští vojáci, zkrvavěla. To byl důvod pozdějšího přenesení obrazu do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde začal být uctíván jako milostný. Přicházeli sem mnozí poutníci, aby v blízkosti Ježíše Krista Spasitele hledali pomoc a záchranu. I dnes chrudimský chrám, který v sobě ukrývá zářící obraz Spasitelovy tváře, nás zve do Jeho zachraňující lásky. Přijměte proto naše pozvání na letošní chrudimskou salvátorskou pouť.

Neděle 1. srpna 2010 – kostel Nanebevzetí Panny Marie
– otevření výstavky „Salvátorská tradice v Chrudimi“

Čtvrtek 5. srpna 2010 v 19.00 - přednášková síň Vodních zdrojů Chrudim
– přednáška Dr. Pavla Panocha „Zázračný obraz Chrudimského Salvátora a jeho barokní legenda“

Sobota 7. srpna 2010 od 19.00 – kostel svaté Kateřiny
– slavnostní zpívané nešpory, adorace, možnost uctít milostný obraz svatého Salvátora

Neděle 8. srpna 2010 – kostel Nanebevzetí Panny Marie
– v 8.30 – poutní mše svatá
– v 10.00 – slavnostní poutní bohoslužba – celebruje Dr. Tomáš Petráček, hudbou a zpěvem doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr
– v 11:30 – svátostní požehnání
Během mší svatých příležitost ke svátosti smíření.P. Jiří Heblt, chrudimský arciděkan